4

ກໍລະນີ

ຕຶກອາຄານສາກົນ Baise Pingguo Rongwang Oriental International

ຜະລິດຕະພັນ:ສີແປງ, ສີຮາບພຽງ

ພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ:200,000㎡

ເວລາກໍ່ສ້າງ:2017.3

Baise-City-Pingguo-Rongwang-Oriental-International-building-complex-1
Baise-City-Pingguo-Rongwang-Oriental-International-building-complex-2

ເວລາປະກາດ: 29-05-2023