4

ກໍລະນີ

Fangchenggang ເມືອງ Hengli Haiyue ພະແນກການຂາຍ

ຜະລິດຕະພັນ:ສີຫີນທີ່ແທ້ຈິງ

ພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ:20,000㎡

ເວລາກໍ່ສ້າງ:2019

Fangchenggang-City-Hengli-Haiyue-Sales-Department-1
Fangchenggang-City-Hengli-Haiyue-Sales-Department-3
Fangchenggang-City-Hengli-Haiyue-Sales-Department-2

ເວລາປະກາດ: 29-05-2023