4

ກໍລະນີ

Tiandeng ເມືອງ Kaisheng ການກໍ່ສ້າງທີ່ດິນ

ຜະລິດຕະພັນ:ສີແປງ, ສີຫຼາຍສີ

ພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ:180,000㎡

ເວລາກໍ່ສ້າງ:2018.5

Tiandeng-City-Kaisheng-Land-building-complex-3
Tiandeng-City-Kaisheng-Land-building-complex-4
Tiandeng-City-Kaisheng-Land-building-complex-2

ເວລາປະກາດ: 29-05-2023