4

ກໍລະນີ

ຕຶກອາຄານເມືອງ Tiandong Dingsheng Xinchen

ຜະລິດຕະພັນ:ສີຫຼາຍສີ, ສີຫີນທີ່ແທ້ຈິງ

ພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ:160,000㎡

ເວລາກໍ່ສ້າງ:2017.12

Tiandong-City-Dingsheng-Xinchen-building-complex-1
Tiandong-City-Dingsheng-Xinchen-building-complex-2
Tiandong-City-Dingsheng-Xinchen-building-complex-3

ເວລາປະກາດ: 29-05-2023