4

ກໍລະນີ

ຕຶກອາຄານອາຄານເມືອງ Tiandong Tiancheng zhenping

ຜະລິດຕະພັນ:ສີຫີນທີ່ແທ້ຈິງ

ພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ:150,000㎡

ເວລາກໍ່ສ້າງ:2019.3

Tiandong-City-Tiancheng-zhenping-building-complex-3
Tiandong-City-Tiancheng-zhenping-building-complex-2

ເວລາປະກາດ: 29-05-2023